Kifoz Nedir ?

Kifoz Nedir ?

Kifoz ( Kamburluk )

Kamburluk tıp diliyle kifoz rahatsızlığı beldeki eğriliğin 40-50 derecelerin üzerine çıkması hastalığıdır. Kısacası hastanın one doğru eğilmesi durumudur. Kişi karsıya rahat şekilde bakamaz. Görüntü olarakta kişiyi rahatsız eder. İleri safhalarında ağrıda eşlik edebilir. Yetişkin bir insanın omurga sistemi yukarıdan aşağıya sıralanmış şekilde 26 adet omur kemiğinden oluşur. Omurga, vücuda önden veya arkadan bakıldığında düz şekilde görülmektedir. Yanlardan baktığımızda ise S şeklinde görülür. Omurga sistemine yanlardan ba¬kıldığında normalde olması gereken eğrilikten çok daha fazla eğrilik olması hastalığına kifoz veya kamburluk hastalığı denir. Kifoz sırt omurlarda rastlanan bir hastalıktır. Sırtta bulunan omurların dışa doğru eğimi 40 dereceden fazla bir eğimle izleniyorsa kifozdan bahsedilebilir.

Doğumsal Kifoz

Bebeğin ana rahminde bulunduğu esnada sırt omurlarının gövdenin iç kısmında kaynama, yapışma vs. tarzında anormalliklerle birlikte gelişmesinden kaynaklanan kifoz çeşididir. Doğumsal kifozlar çok hızlı ve ileri derecede gelişirler.

Scheuermann Kifoz

Tam anlamıyla neyin sebep olduğu bilinmemektedir. İsmini Danimarkalı bir bilim adamından almıştır. Scheuermann skolyozu sırt omur kemiklerinin büyüme bölgelerindeki dengesizlik nedeni ile gelişir. Scheuermann kifozu çok nadir de olsa bel omurlarında da görülebilir. Kız ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir. Genellikle 8 ile 12 yas aralığında görülür.

Osteoartrite Bağlı Kifoz

Bu çeşit kifoz da çoğunlukla ilerleyen yaşlarda görülen bir hastalıktır. Sırttaki omurlarda kemik erimesi, yorgunluğu ve romatizmal nedenlerle gövdenin iç kısmında eriyerek yıpranması neticesinde gerçekleşir.

Kifoz Tedavisinde Nasıl Bir Yol İzlenmeli ?

  • Kifotik kişilerde çalışma ortamı ergonomik kurallara göre düzenlenmeli, oturma ve yatma alışkanlıkları düzeltilmeli ve kişi spora yönlendirilmelidir. Düzenli egzersiz ile hem fizik kondisyon, hem kas kuvveti, hem dayanıklılık artar.
  • Kifotik postürde; uzun sırt kasları, kısa gergin gögüs kasları, zayıflamış – kısa gergin abdominal kaslar; bunun aksine zayıf bel kasları, kısa gergin kalça fleksörleri ve kuvvetsiz hamstring kas grubu mevcuttur. Kifotik postür için scapula egzersizleri yapılmalıdır (external rotasyon, facepull,row,omuz elevasyon ve depresyon hareketleri uygulanabilir).
  • Pectoral kaslar için esnetme egzersizleri yapılmalıdır.
  • Yüzüstü egzersizler tercih edilmelidir.
  • Sırtı kuvvetlendirecek hareketler yapılmalıdır (row ve türevleri).
  • Karın kaslarını esnetecek hareketler yapılmalıdır.
  • Kalça fleksör kasları esnetilmelidir (iliopsoas).
  • Torakal bölge mobilizasyonu ve rotasyonu artırılmaya çalışılmalıdır.

Kifoz Hakkında Çalışmalar

Spinal ekstansiyonlar egzersizleri kifozun doğal ilerlemesini önler.

Kifoz açışı yaşla birlikte artar ve en hızlı artış 50 ila 60 yıl arasında gerçekleşir. Bir yıl boyunca haftada üç kez uzatma egzersizleri yapan 50-59 yaş arası kadınlarda kifozun ilerlemesi önlendi. Bu çalışmanın amacı (1) kifoz açısının yaşla birlikte ilerlemesini ölçmek ve (2) omurga ekstansiyon egzersizlerinin 50-59 yaşlarındaki kadınlarda hiperkifozun ilerlemesini önleyip önlemediğini belirlemektir. Bölüm 1: 30-79 yaş arası 250 kadında omurga eğrilerinin ölçülmesiyle belirlenen, yaşla birlikte postürdeki değişikliklerin kesitsel olarak incelenmesi. Bölüm 2: Uzatma egzersizlerinin 50-59 yaş arası kadınlarda duruş üzerindeki etkisinin bir yıllık prospektif, tanımlayıcı analizi. Servikal eğrinin derinliği (CD), torasik eğrinin (TA) altındaki alan ve yükseklik Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi’nde geliştirilen bir cihaz kullanılarak ölçüldü. Uzatma egzersizleri ile uyumlu kadınlarda CD ve TA değişiklikleri, uyumlu olmayan kadınlarla karşılaştırıldı. Kifoz, sağlıklı kadınlarda yaşla birlikte artar, en büyük fark 50 ila 59 yaş arasındaki kadınlar arasında görülür. Uzatma egzersizleri yapmayan kadınlarda kifozun ilerlemesi, 1 yıl boyunca haftada üç kez uzatma egzersizi yapanlara göre daha fazlaydı. İki grup arasında CD ve TA’daki değişim farkı oldukça anlamlıydı (CD p = .0001, TA p = .0001). Sağlıklı kadınlarda kifoz yaşla birlikte artar. Bu çalışmada beşinci ve altıncı on yıl arasında kifoz açısındaki en büyük fark gözlenmiştir. Omurganın ekstansör kaslarını güçlendiren egzersizler, bu çalışmaya dahil edilen grupta, yani 50-59 yaşlarındaki kadınlarda hiperkifozun ilerlemesini geciktirebilir.