Postür Nedir ?

Postür Nedir ?
 • Postür, kendi içerisinde iki şekilde incelenmektedir.
 • İnaktif Postür, dinlenmek veya uyumak için alınan postür şekilleridir.
 • Aktif postür ise, dik duruş ve hareketler esnasında oluşan duruşları kapsar.
 • Bu postürleri devam ettirmek için birçok kasın entegre çalışması gerekir. Bu da, statik ve dinamik şekilde gerçekleşir.
 • Statik postür, hareketsiz bir postür olup, kasların eklemleri stabilize etmeleri için izometrik olarak kasılmalarını ve yerçekimine karşı koymaları neticesinde oluşan postürdür. Temel olarak gerilme refleksi ile sağlanan ve yerçekimine karşı korunan vücut duruşunu ifade etmektedir .
 • Dinamik postür, Yapılan hareketin sonucu olarak devamlı değişen çevre şartlarına göre, uyum sağlamaya çalışan aktif bir postürdür .

Postür Analizi Yapılırken Neler Amaçlanır ?

 • Postür analizi ayakta dik duruş pozisyonunda değerlendirilir ve bu değerlendirmede temel olarak şunlar amaçlanır;
 • Kişilerin postürleri tespit edilir, şayet bozukluk var ise tedavi programının hazırlanmasında yardımcı olur,
 • İlerisi için bir referans kaynağı olur ve kişinin durumundaki ilerlemeler ve gerilemeler takip edilir .
 • Sportif sakatlıklarının diğer vücut mekanizmalarını etkileme düzeylerinin belirlenerek diğer sakatlıklardan önlenmesinde yardımcı olur .

Postür Analizi, önden (anterior), yandan (lateral) ve arkadan (posterior) olmak üzere üç yönden yapılmaktadır.

Anterior ( Önden ) Postür Analizi;

 • Baş; nötr’dür. Sağa veya sola kayma yoktur.
 • Omuzlar; eşit seviyededir.
 • Karın; sağa veya sola kayma yoktur.
 • Bel; sağa veya sola kayma yoktur.
 • Kollar; eşit uzunlukta, cubital açı değerleri eşittir
 • Kalça; crista iliacaların yükseklikleri eşittir.
 • Dizler; medial ve laterale kayma göstermez.
 • Ayaklar; normal açılımında.
 • Ayak Parmakları; laterale ve superiora kayma göstermez.

Posterior ( Arkadan ) Postür Analizi

 • Baş; Nötr duruş, ne eğimli ne de sağa sola rotasyonu vardır.
 • Omurga; Nötrdür
 • Omuzlar; Yüksek ve alçak değildir.
 • Kalça; Yüksek ve alçak değildir.
 • Dizler; Medial ve laterale çarpıklık yoktur.
 • Achill Tendonu; Medial ve laterale kayması yoktur.
 • Ayaklar; Birbirine paraleldir.

Lateral ( Yandan ) Postür Analizi

 • Baş; Anteriora (öne) veya posteriora (arkaya) çekilmiş mi ?
 • Omuzlar; omuzlarda, yuvarlaşarak anteriora doğru gelme veya aşırı miktarda posteriora doğru çekilme olup olmadığına bakılır.
 • Omurga; Normal dizilimin haricinde şunlar görülebilir. ( Lordoz / Kifoz / Kifo-lordoz / Dos plat – flat back )
 • Kalça; Anterior Pelvik Tilt,Posterior Pelvik Tilt
 • Dizler; Dizlerde kemik yapı dikkate alınarak bakılır. Burada, genurecurvatum (hiperekstansion) görülebilir.
 • Ayak;Normal açılımında.